0970-248 00 | Kontakta oss

Dataskyddspolicy - GDPR

​​​​​​​Denna dataskyddspolicy förklarar hur Falcks Omnibus i Gällivare AB
behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss

Skyddet är även lag reglerat i Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.  

Om du vill kontakta oss gör du det på:
Telefon 0970 248 00
E-post ​​​​​​​info@falcksomnibus.se

Vilka personuppgifter som samlas in
Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, adress, postnr, ort, e-postadress, telefonnummer. Där det för resan krävs även födelsedata, platsönskemål, destination, anhörig, medresenär. Personuppgifterna lämnar du i samband med kontakt med oss, t.ex. vid offertförfrågan eller beställning av transport/resa. Vi behandlar även besöksinformation i våra digitala kanaler där IP-adress, Operativsystem, Webbläsare, Skärmupplösning, Besökt webbsida och Från vilken webbsida som Ni länkades in till oss samlas in. Denna information anonymiseras och är ej knuten till Er personligen.
 
Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi personuppgifter i 4 år från det att senaste resan genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt (för t.ex. en offert). Om du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst kontakta oss på adress enligt ovan för att avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.
 
Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.
Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.
  
Dina rättigheter till uppgifter om dig.
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.
 
Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 
På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).
Senast uppdaterad: 2022-05-10
Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
  • fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter
  • identifiera dig som resenär
  • uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar
  • hantera frågor och klagomål
  • upptäcka och förhindra bedrägerier
  • marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
  • ta fram statistik över inköp av resor och varor, i syfte att förbättra våra tjänster
Personuppgiftsansvarig
Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av personuppgifter är
 
Falcks Omnibus i Gällivare AB
Upplagsvägen 15
982 38 Gällivare
Org nr: 556099-9210